Filmer om ekvationer och algebra

 

Likheter och ekvationer

5 minuter

filmen på youtube

Fler ekvationer

filmen på youtube

4 minuter

Inspektionsmetoden (åk 7)

Räkna med parenteser

Variabler och uttryck

4 miuter

Lite problemlösning

Filmen på youtube

Uttryck med variabler (polynom)

9 minuter

förenkla uttryck

Filmen på youtube

Uttryck med paranteser

13 minuter

Filmen på youtube

 

Multiplicera med parentes

10 minuter

Filmen på youtube

 

Funktioner och begrepp åk9

 

Läsvärt i Spektrum FYSIK

Ljud

Spektrum Fysik

 • Sidorna 74 – 83
 • Testa dig själv sidan 86
 • Sidorna 87 – 92
 • Testa dig själv sidan 92
 • Sammanfattning sidan 94
 • Finalen sidan 95-97

Ljus

Spektrum fysik

 • Sidorna 130 – 134
 • Testa dig själv sidan 137
 • Sidan 138 – 140
 • Sidan 142 – 143
 • Testa dig själv sidan 143
 • Sidan 149 – 151
 • Översiktligt sidan 154 – 159
 • Testa dig själv sidan 160
 • Sammanfattning på sidan 162 – 163
 • Finalen 164 – 165