Filmer om ekvationer och algebra

 

Likheter och ekvationer

5 minuter

filmen på youtube

Fler ekvationer

filmen på youtube

4 minuter

Inspektionsmetoden (åk 7)

Räkna med parenteser

Variabler och uttryck

4 miuter

Lite problemlösning

Filmen på youtube

Uttryck med variabler (polynom)

9 minuter

förenkla uttryck

Filmen på youtube

Uttryck med paranteser

13 minuter

Filmen på youtube

 

Multiplicera med parentes

10 minuter

Filmen på youtube

 

Funktioner och begrepp åk9