Läsvärt i Spektrum FYSIK

Ljud

Spektrum Fysik

 • Sidorna 74 – 83
 • Testa dig själv sidan 86
 • Sidorna 87 – 92
 • Testa dig själv sidan 92
 • Sammanfattning sidan 94
 • Finalen sidan 95-97

Ljus

Spektrum fysik

 • Sidorna 130 – 134
 • Testa dig själv sidan 137
 • Sidan 138 – 140
 • Sidan 142 – 143
 • Testa dig själv sidan 143
 • Sidan 149 – 151
 • Översiktligt sidan 154 – 159
 • Testa dig själv sidan 160
 • Sammanfattning på sidan 162 – 163
 • Finalen 164 – 165

strålgångar – stråloptik

Ovanför:  En pil avbildas genom en positiv (konvex) lins

Ovanför:  En pil avbildas genom en positiv (konvex) lins

Ovanför:  En pil avbildas genom en negativ (konkav) lins

Ovanför:  En pil avbildas genom en negativ (konkav) lins

Ovanför: en stråle reflekteras på  en spegel

Ovanför:  en stråle reflekteras och går ner i vatten.